Ahlsells personal- & kundevent

Ahlsell arrangerade ett personal- och kundevent i Nova Arena för ca 600 personer. Lokalen delades av i två delar. I en del byggde man upp en mässa och i den andra en bankettsittning med scen.