Regler för internationellt mästerskap
i Ostronöppning

En grupp domare kommer att välja ut de allra bästa ostronen av arten Ostrea Edulis  och dessa skall vara minst 70 millimeter i diameter.

Arbetsborden ska vara cirka 90 centimeter från marken och varje tävlande skall förfoga över minst 140 cm bords yta.

Varje deltagare kommer att på scenen få en förseglad låda innehållande 32 ostron, två stycken får väljas bort. Den tävlande ansvarar för kontrollräkning.

Lådorna kommer att slumpmässigt fördelas till de tävlande.

Varje deltagare kommer att bli ombedd att öppna 30 ostron.

Ostronen måste presenteras på den tillhandahållna brickan - ingenting annat kan användas för presentationen.

De tävlande måste presentera sina ostron antingen på den djupa eller flata delen av skalet.

När ostronen öppnas får deltagarna bara använda sig av en kniv och tilldelad skärbräda.

De tävlande får inte använda sig av något stöd, fäste eller annat hjälpmedel - knivarna måste också vara godkända av domarna.

De tävlande måste vara minst arton år.

De tävlande måste ha på sig de tilldelade plaggen.

De tävlande får ha på sig handskar eller annat skydd på händerna.

En tävlingsansvarig kommer att inleda varje fas av tävlingen. Varje deltagare ska påbörja öppningen av ostronen på hans begäran.

Varje deltagare måste meddela när de är färdiga genom att ringa i klockan som de har fått.

Efter att ha ringt i klockan får deltagarna inte röra brickan utan risk för att bli diskvalificerad.

Varje tävlande kan bli ombedd att bära sin egen ostronbricka fram till en förutbestämd plats och är under den tiden ansvarig för sin bricka.

 

Domarna kommer att undersöka brickorna med ostronen utifrån följande utgångspunkter:

 • Snygg och smakfull presentation

 • Korrekt öppnade, utan defekter

 • Fullständigt loss skurna från skalet

 • Ostron köttet är oskadd - inte skuren, skadad eller någon förekomst av blod

 • Välordnad och prydlig presentation

Grundtid är den tid som den tävlande öppnar de 30 ostronen.
Domarna kan ge tidsavdrag för utseendet ostronbrickan. Domarna kan efter eget gottfinnande ge upp till 30 sekunders tidsavdrag för en ostronbricka som är arrangerad på ett snyggt och prydligt sätt. Domarna baserar beslutet på hur smakfull brickan skulle se ut för en hotell- eller restauranggäst.

 

Följande tidstillägg kan göras för:

 • Ett ostron som inte är losskuret från skalet                                             4 sekunder

 • Ett ostron med blod                                                                                30 sekunder

 • Ett ostron med skal eller flisor på sig                                                       4 sekunder

 • Ett ostron som är skuret eller trasigt                                                        4 sekunder

 • Ett ostron som inte på plats i sitt skal eller ligger på udda skal                4 sekunder

 • Varje ostron som inte är öppnat eller saknas                                         30 sekunder

Ett ostron som presenteras utan att ligga i sitt skal räknas inte dvs. avdraget blir 30 sekunder.

Den som har lägst kombinerad sluttid inklusive bonusavdrag och straffsekunder kommer att utses till vinnare. I det fall där det blir samma sluttid kommer tävlaren med det lägsta strafftidstillägg bli placerad först. Om de tävlande fortfarande ligger lika skall den tävlande med den högsta bonus bli placerad först. 

Dessa regler är baserade på Galway Oyster Festival Internationella mästerskaps regler i ostronöppning och domarnas beslut om tolkningen av dessa regler gäller för alla tävlande och kan inte överklagas.                                                                 

Reviderad av Per Olofsson 2009-11-09